Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

793