ПОКАНА

978

На 14.06.2019 г. от 10:00 часа ще се проведе заключителна пресконференция на Община Харманли, във връзка с приключването на проект №BG16RFOP001-5.001-0011 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“.
Място: ул."Христо Смирненски" №23