Покана на публично представяне на Филм „Харманли – култура, традиции и обичаи“, изработен по Проект №BG06RDNP001-19.017-0003 „Харманли – култура, традиции и обичаи”

893