ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ В ОБЩИНАТА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. КМЕТЪТ НАРЕДИ ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ В НЕОХРАНЯЕМИ ВОДОЕМИ.

2209

Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Харманли извърши оглед и проверка на плувните басейни на територията на общината. И четирите водни обекта са в изправно състояние, водата за къпане отговаря на необходимите изисквания, спасителните постове са оборудвани с необходимия инвентар.
По време на проверката в трите плувни басейни са били наети водни спасители, с придобита правоспособност след обучение и успешно приложен изпит. Поради липса на такъв в един от обектите, експертите са издали предписания за спиране на експлоатацията на басейна до назначаване на квалифицирано лице, което да извършва спасителна дейност при нужда. До затваряне не се е стигнало, тъй като проблемът е бил отстранен своевременно.
С настъпването на летния сезон, градоначалникът разпореди и пълна забрана за къпане в неохраняеми обекти на територията на общината. В заповедта е посочено, че собствениците и лицата, които стопанисват водни площи, се задължават да спазват стриктно изискванията на „Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи“. На видно място вече са поставени забранителни и предупредителни табели до и в района на водните площи, за да се избегнат нещастни случаи и инциденти. Комисия от общински служители ще извършва периодичен контрол за стриктно изпълнение на нормативните изисквания.