ПЛЕНЕР И РАЗХОДКА С КОНЕ В ПАРК „ДИМАНА ДАНЕВА“ ОРГАНИЗИРА МКБППМН

210

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Харманли, организира пленер сред природата и разходка с коне в парк „Димана Данева“. Всички деца ще имат възможност да рисуват и да се забавляват заедно. Елате, за да се докоснете и да опознаете чудния свят на конете с помощта на инструкторите по езда от „Stable Bonev”. 
Заповядайте на 12 юни /сряда/ от 9:30 часа в парк „Димана Данева“ .