ОТМЯНА НА ТОДОРОВА КУШИЯ

1376

Поради продължаващите минусови температури и лошите метеорологични условия тази събота, и с цел предпазване от нараняване на участващите животни, „Тодорова кушия“ няма да се проведе.