ОТМЕНЯ СЕ ФЕСТИВАЛА „НА ХАРМАНА“

235
Фестивалът „На Хармана“, превърнал се в традиционен празник за град Харманли, няма да се състои. През изминалите години той се утвърди като едно от най-масовите мероприятия, включени в Културния календар на Община Харманли. Събитието трябваше да се проведе на 10, 11 и 12 септември.
Отменянето на Фестивала „На Хармана“, се налага с оглед въведените в страната със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, влизащи в сила от 7.09.2021 г.
Община Харманли и Сдружение "Бизнесът за Харманли" изказват своята благодарност към всички заявили участие, за тяхната съпричастност, мотивираност, желание и ентусиазъм. Благодарим и на всички желаещи да присъстват и се надяваме на разбиране, защото животът и здравето на всеки един от нас е над всичко.