ОТ ПОНЕДЕЛНИК В ХАРМАНЛИ Е ОБЯВЕНА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

230

Регионалната здравна инспекция Хасково обявява грипна епидемия на територията на цялата област Хасково от 27.01.2020г.
Преустановяват се учебните занятия на територията на цялата област Хасково считано от 27.01.2020г. до 31.01.2020г. и се ограничават всички извънучилищни мероприятия на територията на цялата област, считано от 25.01.2020г. до 31.01.2020г. включително.
Детските заведения не преустановяват работата си. Медицинските специалисти с помощта на учителите ще провеждат ежедневен филтър. Откритите болни деца ще се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.
Преустановява се дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на цялата област Хасково, считано от 27.01.2020г. до второ нареждане.
Преустановяват се плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на цялата област Хасково, считано от 25.01.2020г. до второ нареждане.
ВАЖНО!
1.Да се избягват затворени пространства, където се събират много хора; често проветряване на помещенията, където престояват повече хора; избягване на разтъркването на очите и храненето с неизмити ръце.
2. Носенето на маска възпрепятства разпространението на вируси в помещението, ако я носи болният човек. Трябва да се има предвид, че за да е ефикасна, маската трябва да се сменя на всеки 2 часа.
3.Спазване на добра лична и обществена хигиена.
4.Препоръчваме заболелите да търсят своевременно медицинска помощ и да се избягва самолечение, а общопрактикуващите лекари да назначават своевременно антивирусна терапия.
5. Препоръчително е да се ограничат всички масови мероприятия на територията на цялата област.