ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА РЕМОНТ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ГРАДА

1132

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 387 739 лева ще получи Община Харманли за цялостен ремонт на Историческия музей в града. Средствата идват след одобрен проект на Общината по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Договорът с ДФЗ вече е официално подписан от Кмета Мария Киркова. 
Предстои основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на сградата на културната институция. Проектът предвижда още изграждането на платформа за придвижване на хора с увреждания и закупуване на оборудване за дейността на музея.