ОБЯВЛЕНИЕ

263

Община Харманли обявява разкриване на ново работно място за младежи с висше образование. Работното място се финансира по Програма „Старт на кариерата” в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2021 г.
За да се включат в програмата „Старт на кариерата”, младежите трябва да са на възраст до 29 години, да са завършили висше образование и да нямат трудов стаж по придобитата специалност. В рамките на 12-месечен трудов договор, в общинска администрация - Харманли, те ще могат да натрупат първия си стаж, професионален опит и умения по придобитото образование, с което да стартират своето кариерно развитие.
Изискванията към кандидатите са следните:
- образование – завършено висше образование;
- компютърни умения - MS office; Excel; internet;
- допълнителни умения – комуникативност; отговорност; мотивация; работа в екип
Начин на кандидатстване: Младежите, които отговарят на условията на Програмата, трябва да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, от където ще бъдат поканени и насочени към обявената работна позиция. За работното място, могат да кандидатстват и заети лица, работещи по различна от придобитата специалност професия.
Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 14 май 2021г.
Община Харманли ще извърши окончателния си подбор сред насочените от бюрата по труда младежи, чрез провеждане на интервю. Класираният и одобрен кандидат ще започне работа в първите дни на месец юни.