ОБЩО 1 300 000 ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ОТПУСНАТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "СВОДЕСТИЯ МОСТ" И ПАРК "ДИМАНА ДАНЕВА"

2343

Община Харманли получи одобрение на два проекта по програма Interreg-IPA ТГС България - Турция 2014-2020. Само Харманли и Димитровград са с повече от едно одобрени предложения. 
Проектите, които ще реализира общината по програмата за трансгранично сътрудничество, са „Консервация и реставрация на „Сводест мост“ над р.Олудере – недвижима културна ценност.“ и „Реконструкция на зона за обществен отдих „Парк Димана Данева“ гр. Харманли – Етап I: реконструкция на алейна мрежа.“. 
Известният като "Гърбавия мост" ще бъде реставриран, за да придобие своя първоначален облик и да се запази в годините автентичната му структура. Ще бъде поставено и допълнително осветление в настилката при мраморния надпис. Така мостът ще се превърне в атракция за града и неговите жители и гости. Проектът е с общ бюджет от 499 929,46 евро, реализирайки се съвместно с „Асоциацията за популяризиране на Одрин и туризма в Одрин”, от които 382 527,66 евро, ще бъдат предоставени на Община Харманли.
В парк "Димана Данева" ще бъде обновена настилката на алейната мрежа – пешеходни и автомобилни артерии. Ще се изгради паркинг и площадка с възможност за поставяне на сцена за провеждане на различни събития в града. Ще бъдат поставени нови пейки, кошчета за отпадъци и маси с пейки за пикник. 
Проектът се реализира с водещ партньор Община Инедже и е на обща стойност 499 678.90 евро. От тях 283 152.60 евро, са за дейностите, предвидени за Община Харманли.