ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ НАБЕЛЯЗА МЕРКИ ПРОТИВ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФЛУЕНЦА И ЧУМА ПО ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

1399

Със заповед на Кмета на община Харманли Мария Киркова бе свикано заседание на Постоянната общинска епизоотична комисия във връзка с усложнената епизоотична обстановка, създадена след възникнали огнища на особено опасни заразни болести по животните - Инфлуенца и Чума по дребните преживни животни в област Бургас и област Ямбол.
Това, което е важно на този етап да се знае е, че към днешна дата болестите не са разпространени на територията на Област Хасково.
Набелязани бяха превантивните мерки, една от които е ограничаване на безнадзорното и нерегламентирано движение на животни в общината.
От понеделник стартираха и информационни срещи с животновъди по селата, организирани съвместно с Областна администрация Хасково, ОДБХ Хасково и Българския ветеринарен съюз-областна колегия Хасково.