ОБЩИНА ХАРМАНЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1797

В Деня на Европа – 9 май, Община Харманли подари на гражданите луксозна книжка „Община Харманли в Европейския съюз“, изработена в рамките на проект по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ към Националното Сдружение на Общините в България.
Информационните материали, които се изработиха по проекта съдържат актуална информация, както за община Харманли и реализираните на местно ниво проекти по европейските фондове и програми, така и обобщаваща информация за ползите от членството на страната в голямото европейско семейство. 
Тази информация се предлага на вниманието на граждани и гости на града и на информационното табло, поставено пред сградата на община Харманли.