ОБЩИНА ХАРМАНЛИ с реализиран проект по ПУДООС 2023г.

117

Община Харманли реализира проект по Национална кампания „Чиста околна среда – 2023г.“ , Тема „Обичам природата – и аз участвам” на МОСВ и ПУДООС,                  с наименование: „СПОРТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА-ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС НА ОТКРИТО В ПАРК „ДИМАНА ДАНЕВА“,  ГР. ХАРМАНЛИ”

Договор за безвъзмездна помощ: №15453 / 02.06.2023г.

Стойност на проекта: 14 976,32 лв.

Срок на изпълнение на проекта: до 30.11.2023г.

Целта на проекта е  превръщане на  парка в още по-привлекателно място за отдих и развлечение; обединяване на  обществеността около идеята за поддържане на  природата чиста, затвърждаване  навиците, стремежа и желанията на всеки един жител на града и общината за опазване на околната среда; подобряване  визията и естетизирането на парка; популяризиране на спорта като активен и здравословен начин на живот и като възможност за социализация на деца и младежи; предоставяне на възможност на младежите за достъпен и безплатен спорт сред природата; осмисляне на свободното време чрез осигуряване на атрактивни условия за спорт и отдих на открито; изграждане на  доброволничество  и  формиране отговорно поведение към природата и личното здраве.

С почистване на терена и озеленяване с широколистни дървета, ще се подобри зелената система и екологичната обстановка в района. Ще се контролира микроклимата, който се явява като фактор за подобряване на общото здравословно състояние на населението.

Монтирането на новите уреди и обособяването на фитнес кът сред природата  ще  предоставя свободата да се тренира на открито.

            Всички дейности по проекта  са свързани с  повишаване на екологичната и спортна  култура, опазване на околната среда и загрижеността към мястото, в което живеем.

Като краен резултат от изпълнението на проекта се създаде място, подходящо за разходки, спорт и отдих на населението на открито.