ОБЩИНА ХАРМАНЛИ С ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕСТАВРАЦИЯТА НА „ГЪРБАВИЯ МОСТ“

342
На 15 юли, Кметът на Община Харманли Мария Киркова подписа договор за „Консервация и реставрация на „Сводест мост“ над река Олудере – недвижима културна ценност“, на стойност близо 750 000 лева. Проектът се реализира чрез Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020, в сътрудничество между Община Харманли и „Асоциация за популяризиране на Одрин и туризма в Одрин”.
Проектът предвижда възстановяване на пешеходната зона, чрез заздравяване на автентичната структура на съоръжението, мероприятия по спиране на разрушителните процеси по инфилтрация на вода, ерозия на фугите и камъка, изслояване на старите неподходящо поставените циментови фуги. Особено внимание ще се обърне в пренаправата на настилката на моста, която няма да позволява проникването на вода в структурата му. Ще бъде премахната прораслата растителност, цялостната му структура ще бъде почистена, камъните укрепени, а откритите фуги запълнени с подходящ материал.
Изграден още през 1585 година, “Гърбавия мост” е много повече от символ на града ни. Той е единствения изцяло запазен мемориал от обособяването на Харманли като селище. Смята се, че е изграден от големия архитект на Османската империя Мимар Синан и съчетава в себе си най-добрите градоустройствени, инженерни и художествени достижения на времето си и безспорно се смята за един от най-изящните средновековни мостове в България. С близостта си по стил и начин на градеж на мостовете на Мимар Синан, признати за национално и световно културно наследство в няколко страни, ценността на „Сводестия мост“ може да бъде разглеждана не само като културен обект с „местно значение“, но с национално и наднационално такова. Ето защо стъпките по реализацията на проекта са от особена важност.