ОБЩИНА ХАРМАНЛИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 НА 4 АПРИЛ

254
Община Харманли предприе цялостна дезинфекция на помещенията на СИК. С цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, работници от ОП „Чистота” започнаха почистване и дезинфекция на всички 46 зали на територията на нашата община, които ще се използват за гласуване в деня на парламентарния вот на 4 април 2021г..
Община Харманли осигурява на секционните избирателни комисии и безконтактни термометри за измерване на телесната температура, сапуни, хартиени кърпи, кошчета за смет без капаци, мопове за под с кофа.
Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки - носене на предпазна маска, добра хигиена на ръцете и спазване на дистанция. От министерството на здравеопазването са предоставени дезинфекциращи препарати за ръце и под, еднократни маски и ръкавици за нуждите на служителите от администрацията, ангажирани в изборния процес и членовете на секционните избирателни комисии.