ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ - „ХАРМАНЛИ ЗА МЛАДИТЕ“ 2019 г.

1655

Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта в община Харманли.

Приоритетни области за финансиране по поканата са: „Подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Харманли“ - проектни предложения свързани с творчески умения, преодоляване на социалната изолация; доброволчески дейности, образование и други; както и „ Доброволен труд от младите хора в община Харманли за подобряване и опазване на градската среда“ -  предложения свързани с благоустрояването и поддръжката на зелени площи, инициативи за повишаване на качеството на живот и други. Право да кандидатстват имат както организации действащи на територията на общината, така и неформални младежки групи. Всички условия за кандидатстване и повече информация можете да намерите на следният адрес: http://www.harmanli.bg/bg/proekti/harmanli-za-mladite-2019-g.  Проектните предложения се подават в Информационен център Харманли, всеки работен ден до 30.05.2019г. /от  08.30 до 18.00 часа/