ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОБЯВИ ТЪРГ ЗА 18 УРЕГУЛИРАНИ НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТА

418
Община Харманли обяви за продажба чрез публичен търг с явно наддаване 18 урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост. Имотите се намират над МБАЛ Харманли в посока вилната зона на града и са с площ от 497 кв.м. до 557 кв.м. Началната тръжна цена е от 26.25лв. до 28.12 лв. на кв. м. без ДДС. Собствеността върху имотите, предмет на търга се прехвърля с договор, след заплащане на пълния размер на достигната тръжна цена, към която се дължи 20% ДДС върху облагаемата данъчна основа, 2% данък за придобиване на недвижимо имущество.
Търгът ще се проведе на 05.11.2021г. от 10:30 часа в конферентната зала на Община Харманли при спазване на противоепидемичните мерки.
Заявки за участие се приемат до 17:00 часа на 04.11.2021г. в Информационен център Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на търга.
Подробна информация за търга и за изискванията към участниците е публикувана на официалната интернет страница на Община Харманли в раздел търгове. https://www.harmanli.bg/bg/targove-i-konkursi/targ-s-yavno-naddavane-za-prodazhba-na-slednite-uregulirani-pozemleni-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost?fbclid=IwAR31ikQyOCm1A8hAgHDA5opt3ajJNUViRuPfy7gDymLC5k7NEs2IajNSBPA.