Обръщение към родителите

399

Уважаеми родители,

     Информираме Ви, че от 26.05.2020 година вашите деца ще могат да посещават детска градина. В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в къщи. Тези от Вас, които решат да доведат детето си на детска градина е необходимо:

  1. Да заявят своето желание за посещение лично на учителите по групи по телефона в срок до  10.00 часа на 21.05.2020 година.
  2. Да подпишат еднократно декларация за информирано съгласие по образец. Декларациите ще бъдат публикувани на страниците на детските градини, в затворените групи и  фейсбук страницата и на сайта на община Харманли. При невъзможност от ваша страна да разпечатате декларацията същата може да  получите на 21.05.2020 година на входа  от 10.00 до 11.00 часа от медицинската сестра в съответната детска градина.
  3. Мерките и правилата за организиране на дейността на детската градина в ситуация на епидемична обстановка ще намерите в затворените групи и страницата на детската градина.

Призоваваме всички родители да подкрепят усилията на детската градина за спазване на правила , хигиена и психично здраве за адаптацията на детето им. Молим Ви ако имате възможност  оставете детето си вкъщи.