ОБРАБОТВАТ ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА С ПРЕПАРАТИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

1486

В сряда, 26 април ще се извърши дезинсекция /обработка срещу бълхи, кърлежи и др. насекоми/ на тревните площи, детските и спортни площадки и територии за обществено ползване в града. Третираните места ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката.
Използваните препарати за третиране на тревните площи против кърлежи и комари са напълно безопасни за хората, бозайниците и птиците, но като допълнителна превантивна мярка УМОЛЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ПРЪСКАНИТЕ ТРЕВНИ ПЛОЩИ В УКАЗАНИЯ 24 ЧАСОВ СРОК. 
Дворовете и площадките в детските градини ще бъдат обработени в петък.