ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

169
Община Харманли уведомява всички жители, че на 14 и 15 април (четвъртък и петък) ще бъде извършена дезинсекция и дезакаризация на зелени площи, детски и спортни площадки и други територии за обществено ползване в града срещу бълхи, кърлежи и други насекоми. Обработката на тревните площи ще се извършва през деня. Целта е да се постигне по-голяма ефективност.
Обработваните терени ще са обозначени с информационни табели, посочващи дата и час на третирането с препаратите.
Използваните препарати са безвредни за хората, бозайниците и птиците, но като допълнителна превантивна мярка умоляваме гражданите да не навлизат в напръсканите тревни площи за срок от 24 часа.