ОБНОВЕНИ ПЪТ, ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В СЕЛО БИСЕР

310

Дейните и млади хора на село Бисер, които се радват на напълно обновения път, облагородиха зелените площи в централната част на своето населено място чрез реализацията на спечеления проект „Зелена магия“ от кампанията „Харманли за младите“ – 2019г. С помощта на доброволния труд на младежи от сформираната НФМГ „Зелени бисерчани“ и финансовата подкрепа на Община Харманли, се засадиха млади дръвчета – японска слива и череша по главната улица на селото. Активността бе осъществена непосредствено след приключването на големия проект на Община Харманли по рехабилитация и реконструкция на пътя за село Бисер. Той включва подобряване на транспортната инфраструктура чрез преасфалтиране на платното за движение; нови водостоци, тръбна мрежа за широколентов интернет, банкет, мантинели и маркировка. Жителите на Бисер изразиха удовлетворението си от положителната промяната на селото, възстановяването на зелените площи по новите тротоари, пригодени за възрастни хора и хора с увреждания. Новата инфраструктура прави селото още по-приятно и безопасно място за живеене, тъй като до този момент тротоарите не бяха използвани по предназначение. Средствата по реализиране на проекта „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли“ са предоставени на общината като безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.