ОБНОВЕНА ОТСЕЧКА ОТ ПЪТЯ ЗА С. ДОСИТЕЕВО

293

Приключи ремонтът и рехабилитацията на три километровата отсечка от пътя за село Доситеево, която е изцяло финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Изискването на програмата, по която се извърши настоящия ремонт не позволяваше рехабилитация на по-голям участък от водещия път - за Община Харманли, МРРБ е определило пътя за с. Надежден – 3,325 км. За оставащите шест километра до центъра на с. Доситеево, Община Харманли има готов проект и при осигуряване на финансиране и този участък ще бъде обновен.

Снимки