#ОбединениСрещуCOVID-19

1143

На заседание на Общинския кризисен щаб бяха обсъдени предприетите до момента мерки и набелязани нови във връзка с динамичната обстановка.
Общинската МБАЛ Харманли е обособила приемно-консултативен кабинет за пациентите, които постъпват за болнично лечение в отделенията с направление от личния лекар или насочени от ЦСМП. Всички отделения работят при засилени противоепидемични мерки. Преустановени са отделни дейности като планови операции, женски консултации и рехабилитации.
В МБАЛ Харманли е подготвено изолирано пространство със самостоятелен вход-изход, с две стаи и към момента 4 легла за евентуални пациенти в средно тежка форма на заболяване от коронавирус. При необходимост веднага могат да бъдат използвани още две стаи с общо 7 легла за пациенти. Болницата разполага с три апарата за командно дишане. Закупени са 300 броя защитни облекла за еднократна употреба, 200 броя предпазни очила и 400 броя защитни маски по-висок клас. Поръчани са още защитни облекла от висок клас.
Належаща нужда, в ситуацията в която се намира болницата е необходимостта от генератор за безпроблемното обслужване на апаратурата и съответно живота на пациенти в много тежко състояние. Очакваме гражданска подкрепа за закупуването на генератор и UPS устройства за апаратите за командно дишане. За повече информация можете да се свържете с координатора на болницата Нина Георгиева - 0887806350.
Районно управление Харманли и Регионална здравна инспекция съвместно с ръководството на общината, здравния медиатор, кметовете и кметските наместници на селата следят за новодошли граждани от рискови дестинации, които трябва да спазват 14-дневна карантина. Предприети са мерки за проверки на място. Призоваваме всички граждани за по-висока бдителност и при съмнение за нередности да сигнализират на телефон 112, както и на дежурните телефони към Община Харманли 0373 2 2608 или 0893 464 553, където анонимността ви е гарантирана.
В момент като този, социалната изолация се явява изключително важен фактор, който е ключов за превенцията на обществото. Община Харманли апелира всички, които имат възможност - бъдете #ОтговорниВкъщи.