НЯМА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ХАРМАНЛИ. ПОЖАРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО СМЕТИЩЕ Е ОВЛАДЯН.

777

Няма замърсяване на въздуха в Община Харманли. След направени замервания във всички точки на града и най-близките населени места от Областна служба Пожарна и аварийна безопасност е установено, че никъде не се установяват завишени норми на цианиди, въглеводороди, въглероден оксид и въглероден диоксид.
Пожарът в депото за твърди битови отпадъци е започнал около 4 ч тази сутрин. Към този час пожарът е овладян. На място продължават дейности по потушаване на тлеенето.
Екипи на служба Пожарна и аварийна безопасност са на мястото от 4 ч сутринта. Общината е задействала всички законови процедури, регламентирани при подобни аварийни ситуации. РИОСВ е известена за пожара. 
Предстои проверка, която да установи дали причината за възникването на пожара не е умишлен палеж.