НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2022 г.

422
Наближава крайният срок за кандидатстване за финансиране на проекти по младежки дейности „Ние и нашето утре – 2022 г.“. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране на проекти по младежки дейности.
Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмезден труд на кандидатстващите младежки сдружения и да се развие система на доброволничество.
Подробни указания и пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Харманли, на следния линк: https://www.harmanli.bg/bg/novini/nie-i-nasheto-utre-2022-g
Проектните предложения се подават в Информационния център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов №4“, всеки работен ден до 20.06.2022 г. / от 07:30 до 17:00 часа /
За повече информация : Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ в сградата на Община Харманли, етаж 2, стая 200, тел./факс: 0373 83098 , e-mail: ppes@harmanli.bg.