НФМГ „INNOVA ONE” С УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

94
Младежите от „INNOVA ONE” с финансовата подкрепа на Община Харманли реализираха своя проект: Tech Lab – Робот ръка – Добот Маджик.
Идеята на този проект е с помощта на Добот Маджик учениците да развият умения в мехатрониката и програмирането. Добот Маджик може да се комбинира с умения по C,C ++, JAVA, PYTHON, Coding with Arduino, Coding with Scratch. – Управление с контролер, гласово разпознаване, следене на лице, повтаряне на движение. Не се изисква никаква поддръжка и консумативи. Безплатен софтуер. Доброволците имат за цел продължаване създаването на Tech Lab, повишаване знанията и уменията в областта на програмирането, популяризиране развитието на технологията в Община Харманли и предизвикване на по-голям интерес в света на роботиката. Целевата група е младото поколение от Община Харманли.
На 22.10.2020г. НФМГ „ INNOVA ONE” презентира своя проект на „Robotics Strategy Forum-2020” – Sofia Tech Park, град София. Успешно и за кратък срок от време младежите успяха да впечатлят всички със своето изобретение - Tech Lab – Робот ръка – Добот Маджик.