НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВА СМЕТ

1266

Община Харманли призовава жителите на града и селата да не изхвърлят строителни отпадъци в съдовете за битова смет. В много от случаите това води до невъзможност на сметоизвозващата машина да повдигне контейнера, а от друга страна води до повреда на техниката. 
При наличие на строителни отпадъци в домакинствата и търговските обекти, според нормативната уредба, собствениците са длъжни да подадат заявка за извозване и да заплатят транспортна такса в Информационния център към Община Харманли, след което в рамките на няколко дни, служители на ОП „Чистота “ ще извозят отпадъците. От там призовават отпадъците да бъдат напълнени в чували за смет, а не просто „складирани“ по тротоари, улични платна и зелени площи. 
Вторият вариант е жителите на населените места сами да си транспортират строителните отпадъци до депото, което се намира в местността „Белите пътеки“, край града , като в този случай не се заплаща такса. 
Сигнали при констатирани нарушения могат да се подават на тел: 
0373/82608 и 0373/ 88552