Наближава крайния срок за плащане на третата вноска на патентния данък

190

Петък   - 31 юли 2020г е последния ден в който всички физически  лица , включително  еднолични търговци  ,  извършващи  дейности  ,  доходите  от  които  се  облагат  с  патентен  данък  следва  да  платят  дължимата  трета   вноска  . След тази дата  се начислява лихва .

            Напомняме на всички  , че могат да платят дължимите местни налози в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли или  посредством  терминални устройства  ПОС , както и по банков път  .

            Плащането чрез ПОС – устройства става  чрез използване на  платежни карти  БОРИКА , MasterCard и VISA , издадени  от доставчици  на платежни услуги , опериращи на територията на страната .