Наближава крайния срок за плащане на местните данъци и такси с отстъпка .

157

            03 май 2022г  е  последния  ден  за  плащане на местните налози за имоти и    

      превозни  средства  с  отстъпка .  

           Същия  е  и  срока  за  внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за     

      второ тримесечие на текущата  година.  

           По закон  крайния  срок за плащане е 30 април 2022г  , но  в  случаите  когато     

      крайния срок изтича в неприсъствен  ден , този ден не се брои и срокът изтича в  

следващия след него работен ден. Отстъпката е в размер на 5 на сто от дължимата сума .

Напомняме на всички данъкоплатци  , че местните налози могат да се платят  в брой или  посредством  терминални устройства  ПОС , разположени на касите на Дирекция „Местни данъци и такси„ – община Харманли. Плащането става  чрез използване на  платежни карти  БОРИКА , MasterCard  и  VISA , издадени  от доставчици  на платежни услуги , опериращи на територията на страната.

Плащания се извършват и по банков път , както и чрез всички каси на ИЗИПЕЙ в цялата страна .