НА 08.04.2024г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

94

На 08 април (понеделник), на територията на Община Харманли ще се проведе редовна техническа проверка и профилактика на сиренните системи.
Уведомяваме гражданите, че предстоящият тест на сиренните системи е по предварително установен график и не е свързан с международната обстановка или извънредно положение. При проверка на техническата изправност на системите, сирените ще звучат еднократно за не повече от 3-5 секунди.