Краен срок за плащане на всички местни данъци и такси

205

Вторник  - 31 октомври 2023г е последния ден в който собствениците на имоти и моторни превозни средства , които плащат задълженията за местните налози на части  следва да платят  втората – последна вноска  за текущата година.

Същия е и срока в който всички физически лица , включително еднолични търговци , които извършват патентни дейности и се облагат за дейността си с окончателен годишен /патентен/ данък, трябва да се разплатят с местния бюджет за  четвърто тримесечие на текущата година  .

Плащанията се извършват на касите в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси „ при Община Харманли както в брой , така и  посредством  терминални устройства  ПОС .

Работното време за плащания е без прекъсване от 9,00 ч. до 16,30 ч.