КМЕТЪТ МАРИЯ КИРКОВА ПОДПИСА ПЪРВИТЕ 6 СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ 6 414 700 ЛВ., ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

238
Кметът на Община Харманли Мария Киркова и министърът на регионалното развитие и благоустройство Андрей Цеков подписаха споразумения за финансиране и изпълнение на първите 6 проекта на обща стойност 6 414 700 лв., от одобрените 12, с приемането на Закона за държавния бюджет за 2024 г.
Осигурените средства са за:
• Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, сградни отклонения и рехабилитация на улична мрежа в малките населени места на община Харманли на стойност 2 900 000 лева.
• Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по улица „Петко Каравелов“ в участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Васил Левски“, гр. Харманли – 470 000 лв.
• Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по улица „П. П. Славейкови“ в участъка от бул. „България“ до ул. „Цар Самуил“, гр. Харманли – 405 000 лв.
• Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по улица „Христо Смирненски“ в участъка от ул. „Балкан“ до ул. „Люле Бургас“, гр. Харманли – 820 000 лв.
• Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по улица „Искър“ в участъка от ул. „Г. М. Димитров“ до ул. „Капитан Петко войвода“, гр. Харманли – 210 000 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на път NKV 1217/II-76, Богомил – Харманли/ Българин – Шишманово от км. 0+000 – 1+300 – 1 609 700 лв.
Част от процедурите за избор на изпълнител за СМР са обявени, а за другите е подготвена документацията и предстои обявяване на обществените поръчки.