КАКВО БИХ НАПРАВИЛ, АКО СТАНА КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ…

168
През 1998 година Националното сдружение на общините въвежда традицията 12 октомври официално да се отбелязва като Ден на българската община.
По този повод ученици от общинските училища и ЦСОП дадоха отговор на въпроса: „Какво бих направил, ако стана кмет на Община Хармани“. Децата подариха своите писма на Кмета Мария Киркова, за да се запознае с мечтите и желанията на най-младите граждани.
Инициативата се реализира съвместно с МКБППМН – Община Харманли. С обединени усилия всички заедно задвижваме колелото на промяна за добра перспектива и просперитет на Община Харманли.
ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!