Изтичат крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

748

Сряда - 31 октомври  2018г е последния ден в който собствениците на имоти и моторни превозни средства следва да платят  втората – последна вноска  на местните си налози .

Същия е и срока за физическите лица, включително еднолични търговци , които извършват патентни дейности по Закона за местните данъци и такси и се облагат за дейността си с патентен данък .

След изтичане на тези дати от общинската данъчна администрация ще  бъдат предприети  мерки по принудително събиране на просрочените задължения .

Плащанията се извършват на касите в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси „ при Община Харманли.

Работното време за плащания е без прекъсване от 9,00 ч. до 16,30 ч.