Изтича срока за подаване на патентни декларации за 2024г и декларацията за облагане с туристически данък за 2023г

281

Всички физически  лица , включително  еднолични търговци  ,  извършващи  дейности  ,  доходите  от  които  се  облагат  с  патентен  данък  следва да подадат  патентна декларация , чиито краен срок е сряда - 31 януари 2024г.

 Предплатилите  годишния  размер  на  патентния  данък  в същия срок   ползват  отстъпка  от  5  на  сто . За тези които не платят данъка в годишен размер , 31 януари е крайния срок за заплащане на първата от четирите  вноски на патента. 

         31 януари е крайния срок и за подаване на годишната декларация за туристическия данък за предходната 2023година. Напомняме , че декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, местонахождението на което е на територията на  общината . Данъчно задължено лице е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.