ИЗЛОЖБИ И ТЕМАТИЧНИ БЕСЕДИ В БИБЛИОТЕКАТА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

2448

По повод 1 ноември, Денят на народните будители, в Библиотеката в Културен център Харманли са подредени две тематични изложби на книги с интересни заглавия, свързани с духовните водачи в нашата история.
Любознателни ученици от училищата в града вече имаха възможност да разгледат изложените книжни издания, да рецитират любимите си стихове за будителите и да научат интересни исторически факти в организираните беседи. 
За посетителите Община Харманли е осигурила книжки, които ще бъдат раздавани на място. 
Изложбата ще остане подредена до 1 ноември, включително.