ИЗЛОЖБА „НЕПОКАЗАНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ ОТ РЕГИОНА“

95

На 30.05.2024 г. в Исторически музей Харманли ще бъде открита изложбата „Непоказани археологически открития от региона“. Ще бъдат представени археологически находки от I хил. пр. Хр. до IX век. В изложбата са включени предмети от района на Симеоновград, открити по време на спасителни археологически проучвания по ж.п. линията Пловдив-Свиленград, с ръководители проф. д-р Анелия Божкова и гл. ас. д-р Яна Мутафчиева, както и предмети от археологически разкопки на крепостта Кастра Рубра при с. Изворово, с ръководител проф. д-р Борис Борисов. Артефактите свързани с древнитете тракийски ритуали са показани чрез миниатюрните керамични съдове и фигурки. Керамиката от крепостта Кастра Рубра е представена от гърнета, паници, кани, стомни, плоскодънни амфори, в която са смесени както византийски, така и български традиции.