ИЗЛОЖБА „МОНЕТНИ СЪКРОВИЩА?“

585

Днес в Исторически музей Харманли бе открита временна изложба „Монетни съкровища?“, която представя шест монетни находки, датиращи от IV в. пр. Хр. до XIII в. сл. Хр. Уредник отдел Археология Кремена Георгиева запозна присъстващите с така наречените колективни находки с монети, които се съхраняват в Нумизматичния кабинет на Исторически музей - Харманли, придобити като дарения, откупки или от археологически проучвания. Ценните експонати изработени от мед, бронз, сребро и злато произхождат от землищата на селата Хисар (общ. Кърджали), Йерусалимово (общ. Любимец), Браница, Преславец и Изворово (общ. Харманли). В изложбата са експонирани 238 антични, римски императорски, византийски емисии монети.