График за обслужване на безработни лица в Община Харманли за периода м.01.2017 г. до м.06.2017 г. от служители на ТП на НОЙ Хасково.

1517

Файлове:

НОИ.pdf НОИ.pdf