ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА НОИ ХАСКОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

419

И през 2020 г. представители на териториално поделение на НОИ - Хасково ще имат регламентирани посещения в община Харманли на адрес: бул. "България" №4, ет 3. Посещенията ще бъдат през цялата година, съгласно приложения график.
Служителите ще приемат заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица, ще извършват консултации и др.