ЕКОИНИЦИАТИВИ „ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА“ И „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

115
За четвърта поредна година Община Харманли и Общинско дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД насърчиха разделното събиране на отпадъци сред деца, ученици и възрастни. Включилите се доброволци предадоха общо 2200 кг разделно събрани хартия и пластмаса и получиха награди - дръвче за засаждане, компост, блокче за рисуване, книжка, тетрадки, химикали и много други. А събраните непотребни опаковки, стари вестници и тетрадки бяха извозени до сепариращата инсталация за предварително третиране и рециклиране, за да се превърнат в суровини за нови продукти. В това се убедиха всички, които проявиха интерес и станаха част от Деня на отворените врати.
По време на събитието, управителят на общинското дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД Даниела Борисова запозна посетителите с дейността на компостиращата инсталация и пътя на отпадъка, а всички те имаха възможността да видят къде се извършва сепарирането и компостирането на постъпващите отпадъци. Използвайки от готовият компост най-малките облагородиха района като засадиха дръвчета. Присъстващите получиха информационни материали и по 3 литра от произведената екологична, био тор.
Всеки, който желае може да закупи компост/био тор/от Регионалното депо за отпадъци гр. Харманли.
Община Харманли и "Екоресурс Харманли" ЕООД благодарят на всички подкрепили еко инициативите и обещават да организират още много други.