ЕКОИНИЦИАТИВАТА „ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА“ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО С ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ТОНА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ

240
За пета година Община Харманли и "Екоресурс - Харманли“ ЕООД насърчиха разделното събиране на отпадъци сред деца, ученици и възрастни.
Всеки предал поне 2 кг правилно сортирани пластмаса и хартия в двата мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци получи интересна награда - дръвче за засаждане, компост, блокче за рисуване, книжка, тетрадки, химикали и грамоти за участие.
Доброволците, които се включиха, предадоха общо 2.240 тона хартия и пластмаса, които ще бъдат извозени до сепариращата инсталация за предварително третиране и рециклиране. Така непотребните опаковки, стари вестници и тетрадки се превръщат в суровини за нови продукти!
Община Харманли и "Екоресурс - Харманли" ЕООД благодарят на - ДГ "Ален мак", ДГ "Пролет", ДГ "Детски свят", НУ "Отец Паисий", НУ "Алеко Константинов", ОУ "Иван Вазов", СУ "Неофит Рилски", ПГЕТ "Захари Стоянов", ЦСОП "П.Р.Славейков", ОУ "Св.св. Кирил и Методий"- село Иваново, и всички граждани, подкрепили инициативата!