ЕДНОПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР ХАРМАНЛИ

1697

Община Харманли и ОП ОППОТ създадоха организация, с която да се гарантира спазване на всички мерки срещу разпространението на COVID-19.

- Предприети са измиване на района на пазара и дезинфекция както на масите, така и на цялото пространство.

-Въвежда се контролиран достъп с цел да не се допуска присъствието на голям брой хора.

-Организира се задължително еднопосочно движение – отделен вход и изход на пазара, за да не се смесват потоците от хора.

- Ползването на лични предпазни средства от продавачи и потребители е задължително.

-НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ ПОСЕТИТЕЛИ БЕЗ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.

-Задължително е спазването на дистанция от 2 метра между търговци и клиентите.

Служители на Община Харманли и на РУ на МВР ще следят за спазването на мерките.
Служители на БАБХ ще осъществяват контрол на предлаганата продукция.