ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ СЪС СЪВРЕМЕННА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

63

Община Харманли монтира нова модерна вентилационна система в кухненския блок на Домашен социален патронаж, включваща нов аспиратор. Тя отговаря на всички санитарни изисквания, съобразена е с капацитета на социалната услуга и решава проблема с излишната влага. Пребоядисани са всички тавани, работни помещения и коридори, както и отстранени други малки проблеми с настилката и плочките. В кухните на двата филиала на услугата в село Черепово и село Върбово също бе извършен частичен ремонт. Екипът на Домашен социален патронаж активно се включи в основното почистване, дезинфекция и освежаване след ремонтните дейности.