ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА „НАДЕЖДА“ В ГР. ХАРМАНЛИ

544

На официална пресконференция бе обявено приключването на Етап 1 от проекта №BG16RFOP001-5.001-0011 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“" в град Харманли. 
Старата необитавана и рушаща се детска градина на ул. „Христо Смирненски“ 23, която до скоро бе напълно изоставена, днес изглежда по коренно различен начин. Чрез инвестиция на обща стойност 438 373,19 лева, в тази част 424 999,20 лева безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, днес тя отвори врати за своите първи посетители - социални работници от местни центрове, социалния патронаж и старческия дом. Посетителите бяха посрещнати от кмета на Община Харманли Мария Киркова, зам.кмета Валентина Димулска, както и екипа на Отдел "Проекти, програми и обществени поръчки" към Община Харманли, с чиято помощ сградата придоби нов облик и функционалност. „Това, което виждате в момента е благодарение на екипната работа на много хора. Всеки един даде максимум от себе си, за да успеем да гарантираме достъпа и правото на всяко дете да получи качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности“, подчерта г-жа Мария Киркова във встъпителните си думи.
Екипът представи основните цели и функции на специализирания център, а именно обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца и младежи с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения. Центърът предвижда консултации и за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните здравни и образователни нужди. 
Инфраструктурата на сградата е напълно съобразена с нуждите на децата в неравностойно положение, като е осигурена рампа на входа и монтирана платформа за достъп до втория етаж. Капацитетът, който ще може да поеме центърът е 90 места, 30 от които за дневна грижа, а останалите за консултативни услуги. Старата сграда претърпя пълен основен ремонт и реконструкция - бе ремонтиран покрива, подменена дограмата, сменена подовата настилка, ВиК системата, поставена е климатична система за отопление и охлаждане, нова електрическа инсталация, благоустроено е дворното пространство с площадка за деца с увреждания и много други дейности, които обособиха специализирани зали по лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика; за логопед; за психолог; за индивидуална работа; за групова работа и дневен престой; психосензорна зала; Зали за почивка на потребителите; стая за родители; кът за хранене, обновени санитарни възли, стая за персонала и други. Центърът разполага и със специализирано, битово и административно оборудване, като много важни придобивки са: позициониращите столове за деца от 2 до 8 години и от 7 до 15 години, стълба за рехабилитация, шведска стена, вертикализатор, проходилки, масажна кушетка, топки за рехабилитация, басейн с топки, воден кът с две кули, ултравиолетов панел, вдлъбнато и изпъкнало огледало, диоден тунел, звездно небе, светлинен водопад, огледална сфера, прожектор за релаксация.
Община Харманли вече подаде заявления за финансиране на Етап 2 от проекта, който дава възможност услугите на центъра да се ползват освен от деца и от младежи до 29 години, което е изключително важно за бъдещите потребители. Центърът ще даде възможност на родителите на деца и младежи в неравностойно положение да бъдат по-пълноценни, а на децата от своя страна да бъдат по-добре социално приобщени. Проектното предложение предвижда наемането на персонал, като ще се открият 21 работни места, ще се закупи допълнително оборудване, обзавеждане, консумативи, както и специализирано транспортно средство за хора с увреждания, което ще улесни достъпа до дневния център на деца и младежи от цялата община.

Още новини