Днес в Конферентната зала на община Харманли бе проведена междуинституционална среща

94
Днес в Конферентната зала на община Харманли бе проведена междуинституционална среща, на която присъстваха кметовете на общините Харманли Мария Киркова, на Симеоновград Милена Рангелова и на Маджарово Ерджан Юсуф, както и старши комисар Чавдар Георгиев – директор на ОД на МВР Хасково, гл. инспектор Димитър Христозов – ВПД Началник на РУ – Харманли, председателя на ОбС Харманли Ангел Цанков, кметове и кметски наместници на селата в община Харманли, директори на учебните заведения и детските градини в община Харманли
Целта на срещата бе подобряване на взаимодействието между органите на местната и държавата власт по отношение на превенция и противодействие на престъпността, пътната безопасност и сигурността на територията на общините Харманли, Симеоновград и Маджарово.
Обсъдени бяха редица проблеми, за решаването на които се поеха конкретни ангажименти. Кметовете на села единодушно заявиха, че е абсолютно необходимо да бъде продължена практиката, полицейски инспектори да посещават селата по график, защото хората се чувстват сигурни и спокойни. Директорите на учебните заведения настояват за полицейски патрули не само по време на голямото междучасие, а и в следобедните часове. Те получиха уверение, че това е изпълнимо и то в най-кратки срокове. Г-н Христозов заяви, че цивилни полицаи осъществяват обходи около училищата и насочи вниманието на присъстващите към борбата с разпространението на наркотици и наркотични вещества. Той призова за нулева толерантност към дилърите. По отношение на пътната безопасност директорът на ОД на МВР сподели, че предстои да бъдат обезпечени с 6 нови автомобила, единият от които ще бъде високоскоростен. Засилен е контролът върху спазване на Закона за движение по пътищата и прилагане на законовите разпоредби при установяване на нарушителите. Особено внимание бе обърнато на ежедневно нарастващия брой индивидуални електрически превозни средства/тротинетки и лицата, които имат право да ги управляват.