ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ДУМАТА БЛАГОДАРЯ

327
В световният ден на най-красивата дума „Благодаря“, по инициатива на МКБППМН – община Харманли, учениците от училищата в гр. Харманли бяха провокирани да отговорят на въпроса: „Кой за какво е благодарен?“. С много емоции и вълнение те изразиха своите най-искрени благодарности и отправиха послание, което гласи: „Благодаря е думата, която всички трябва да чуваме най-често около нас. Забързани в живота си, в мислите си, винаги трябва да забелязваме доброто и да му благодарим.“.
За първи път думата “благодаря” е използвана от народния поет Иван Вазов в стихотворението “Благодаря ти, Боже”, публикувано през февруари 1916 г., и неслучайно е толкова красива и няма аналог в никой друг славянски език. В нашият език тя започва с буквата на Бог, а произходът ѝ идва от “дарявам благо, добрина, добро”.
11 януари, най-учтивият ден в годината е не само български, а Световен ден на благодарността. Но освен благодарност за стореното хората, които чуват красивата дума, получават и словесна ласка, която може духовно да ги стопли и успокои, установили са психолозите.