ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ В ХАРМАНЛИ

82

През тази учебна година в ОУ „Иван Вазов“ град Харманли четвъртокласници се учат на гражданско поведение, на умение да помагат на другите, на доверие в институциите, да бъдат непримирими с нередностите. Това става чрез участието им в Детска полицейска академия – група за занимания по интереси, ръководена от училищния педагогически съветник Диана Георгиева. Днес секретарят на МКБППМН към Община Харманли бе гост на поредното занятие на Детска полицейска академия, което бе на тема: „Наказанията на малолетните и непълнолетните и решаване на казуси - кражба, грабеж и отвличане“. По време на обучителния процес децата разбраха каква е разликата между противообществена проява и престъпление и разликата между кражба и грабеж. Засегната бе темата за насилие и по-точно тормозът като специфичен вид насилие сред децата.