ДЕЦА, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО И РЕАЛИЗИРАТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

1828

 

100 деца и техните родители ще се включат  в реализирането на проект на Община Харманли и Детска градина „Детски свят“. Стойността на проекта „ Детски свят  – желано място за всички“ е близо 10 000 лв. и се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката.

В рамките на 9 месеца децата от ДГ „Детски свят“  и филиала на детското заведение в село Върбово ще имат възможност да се включат в работата на различни ателиета по интереси – певческо изкуство, етнофолклор, драматизация на народни приказки, развитие на фината моторика. Дейностите по проекта предвиждат и различни тренинги и обучения за родителите на децата, които ще участват  в така нареченото  „Ателие за родители“. Ще бъде изработен празничен календар с изяви на деца от различни етнически групи. Предвиждат се съвместни чествания на празниците на различните етноси. Финал на проекта ще постави  сценичният спектакъл „Детски свят – желано място за всички“, където  малки и големи ще покажат пред обществеността на града какво са научили и изработили. 

Проектът цели да съхрани и развие културната идентичност на децата от етническите малцинства и превръщането  на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество.

Днес, проектът бе официално представен на съвместна среща с представители на община Харманли и учители от ДГ „Детски свят“, които ще ръководят ателиетата по интереси. Присъстващите в залата  си пожелаха спорна работа и успех при реализирането на съвместната инициатива.